Tööle tagasi?

Tööeluga seotud kõhklustest ja ootustest kirjutame koos Cerebrum Hubiga, kes toetab sind sinu karjäärimuutuste teekonnal ning aitab leida tasakaalu vanemluse ja professionaalse elu vahel. 

Lapsevanemaks saamine on üks suuremaid kingitusi, kuid samas ka elumuutus, mis toob kaasa palju uusi väljakutseid. Beebiga lühemat või pikemat aega kodus olles võib tööellu naasmine tunduda hirmutav: Kas minu oskused on endiselt tasemel? Kas ma saan hakkama? Kas suudan end taas täielikult tööle pühendada? Kuidas saavutada töö- ja pereelu tasakaal?

Tõenäoliselt suurim kõhklus on seotud oskuste ja pädevusega. See on normaalne, et enesekindlus võib kõikuma lüüa, ent tegelikult oleme uue rolliga ju arenenud hoopis tugevamaks ja võimekamaks ning suutnud toime tulla uut moodi väljakutsetega, mida kõike saab edukalt rakendada tööellu naastes. Lapsevanemaks olemine nõuab mitmeid olulisi oskusi, nagu ajaplaneerimine, organiseerimine, kannatlikkus ja palju muud, mis on kahtlemata suur pluss igas töökeskkonnas.

Hirmutav võib näida ka pere- ja tööelu tasakaalu leidmine. Lapsevanemad tunnevad sageli muret, kuidas ühendada oma kohustused töökohal ja samal ajal pakkuda piisavalt aega ja tähelepanu oma lapsele. Selline mure on täiesti mõistetav, kuna mõlemad valdkonnad nõuavad pühendumist ja energia jagamist. Oluline on meeles pidada, et tasakaalu saavutamine võib olla väljakutse, kuid see on saavutatav. Enesele realistlike eesmärkide seadmine, ajaplaneerimise oskuste arendamine ja toetava tugisüsteemi loomine võivad aidata tasakaalu saavutada. Oluline on võtta endale aega kohanemiseks ja leida enda jaoks parim viis töö- ja pereelu ühildamiseks. Kommunikatsioon tööandjaga on võtmetähtsusega, et leida sobivad lahendused, mis toetavad sinu pere vajadusi.

Lisaks on ka loomulik, et lapsevanemaks saades ootused tööle muutuvad, tekib teadmine, et endine amet ei ole sobiv või teinekord ei pruugigi enam olla kohta, kuhu tagasi minna. Muutunud ootustest kirjutame lähemalt järgmises koostööpostituses.

Lapsehoolduspuhkuselt tööellu naasmine võib olla väljakutse, kuid samal ajal on see ka samm edasi oma isiklikus ja tööalases kasvus. Tähtis on meeles pidada, et sinu väärtus ja pädevus ei ole seotud ainult tööga, vaid ka sinu rolliga lapsevanemana.

pst! Leia äpist Cerebrum Hub’i teenusega liitumiseks sooduskood!