Kasutustingimused

Logides oma Facebook’i või Apple’i kontoga Willuwalk mobiilirakendusse, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi: tingimused), nõustud tingimustega ning kohustud neid täitma. Tingimused kehtivad kõikide mobiilirakenduse kasutajaks registreerinud isikute ja rakenduse haldaja Wanlig OÜ vahel tekkivate õigussuhete kohta.

I Mõisted

1.1. Willuwalk teenusepakkuja – Wanlig OÜ (reg. kood: 16538121), asukoha aadressiga Vana-Lõuna 39, Tallinn 10134, kontakt: hello@willuwalk.app

1.2. Mobiilirakendus – Willuwalk, mis kuulub Wanlig OÜ-le.

1.3. Teenused – mobiilirakenduse poolt pakutavad teenused, kasutajate kohtumise võimaldamine ja jalutatud kilomeetrite loendamine perioodi auhinnaloosis osalemiseks.

1.4. Tingimused – tingimused, mille alusel osutab Wanlig OÜ kasutajatele teenuseid.

1.5. Kasutajad – mobiilirakendusse kasutajakonto loonud inimesed.

II Üldtingimused

2.1. Wanlig OÜ annab kasutajatele tasuta kasutamiseks mobiilirakenduse, mille vahendusel saavad kasutajad teistele aktiivsetele kasutajatele saata koos jalutamiseks kutseid. Asukohaandmete kasutamise kaudu salvestatakse kasutaja läbitud kilomeetreid.

2.2. Kui kasutaja logib sisse Facebooki või Apple ID kaudu, annab ta mobiilirakendusele ligipääsu teatavatele kontoga seotud andmetele. Täiendavat teavet selle kohta, milliseid andmeid Willuwalk kogub ja kasutab, leiab meie privaatsuspoliitikast.

2.3. Kasutaja vastutab oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest ning kasutaja on ainuisikuliselt vastutav kõigi tegevuste eest, mida tema andmeid kasutades tehakse.

III Auhinnad ja loosimised

3.1. Info auhinna kohta on välja toodud mobiilirakenduse sees Edetabeli vaates.

3.2. Perioodi pikkus, mille jooksul kogutud kilomeetrid auhinna loosimiseks arvesse võetakse on välja toodud mobiilirakenduse sees Edetabeli vaate Info osas.

3.3. Auhind loositakse välja saja (100) enim jalutuskilomeetreid kogunud kasutaja vahel.

3.4. Pärast ühe perioodi lõppu ja auhinna välja loosimist alustab mobiilirakendus kilomeetrite lugemist nullist.

3.5. Wanlig OÜ jätab endale õiguse muuta kõiki III osas välja toodud punkte.

IV Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus:

4.1.1. luua konto, kui teda ei ole kunagi süüdi mõistetud kuriteo, sh seksuaalkuriteo või vägivallakuriteo eest;

4.1.2. teha mobiilirakenduses kõiki Willuwalk poolt võimaldatud toiminguid omal vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja tingimustega;

4.1.3. tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui kasutaja ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, arvestatakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega.

4.2. Kasutaja kohustub:

4.2.1. mitte kasutama mobiilirakendust ebaseaduslikeks toimingu(te)ks või pettus(t)eks;

4.2.2. esitama mobiilirakenduse kasutamisel täielikult tõest informatsiooni;

4.2.3. mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;

4.2.4 kasutama mobiilirakendust selleks ettenähtud otstarbel;

4.2.5. igasuguses suhtluses teiste kasutajatega olema ettevaatlik, mitte andma välja oma finantsteavet (nt krediitkaardi või pangakonto andmeid) ega saatma teistele kasutajatele pangaülekandega või muul viisil raha;

4.2.6. ainuisikuliselt vastutama oma suhtluse eest teiste kasutajatega. Willuwalk ei kontrolli oma kasutajate kriminaalset tausta ega teosta muid taustakontrolle. Willuwalk ei anna garantiisid liikmete käitumise või sobivuse kohta.

V Wanlig OÜ õigused ja kohustused

5.1. Wanlig OÜ-l on õigus sulgeda ebasobivalt käitunud kasutajate kontod.

5.2. Turvalisuse huvides eeldame, et kasutajad liituvad rakendusega oma päris nime all. Kahtlaste nimede korral jätab platvormi haldur endale õiguse sellised kontod termineerida.

5.3. Wanlig OÜ võib käesolevas Tingimustes ja Teenuses muudatusi teha. Võime seda teha erinevatel põhjustel, sh seoses seadusemuudatuste, uute funktsioonide või muutunud äripraktikatega. Selle tingimuste kõige värskem versioon postitatakse mobiilirakenduse sätete lehele. Soovitame ise regulaarselt värskeima versiooniga tutvuda.

5.4. Willuwalk üritab pakkuda oma liikmetele lugupidavat suhtluskogemust funktsioonide kaudu nagu kahepoolne nõusolek, mis võimaldab kasutajatel suhelda ja kohtuda alles pärast seda, kui nad on kutse välja saatnud või selle vastu võtnud. Willuwalk ei vastuta ühegi kasutaja käitumise eest Teenust kasutades või väljaspool seda.

Uuendatud: 11.03.2023