Privaatsuspoliitika

Willuwalk teenust pakub Wanlig OÜ. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume ning kuidas neid kasutame ja säilitame. Privaatsuspoliitika kohta tekkivad küsimused või kommentaarid palume esitada e-posti aadressil hello@willuwalk.app.

Willuwalk kogub sinu andmeid, sealhulgas andmeid, mis sind otseselt või kaudselt identifitseerivad. Milliseid isikuandmeid kogume ja miks:

– Kogume üldiseid kontoandmeid, näiteks sinu nimi, e-posti aadress ja pilt, mis annavad ligipääsu meie teenusele.

– Samuti palume sul sisestada oma lapse/laste vanus(ed) ja sinu huvid, keeleoskus ning Facebooki profiili URL, et kõigi aktiivsete kasutajate seast oleks lihtsam sobivaim jalutuskaaslane välja valida.

– Kasutame sinu kontaktandmeid, et saaksime vastata sinu päringutele ja kommentaaridele ning saata sulle rakenduse kohta uut teavet. Kui sa ei soovi oma e-posti aadressile uuendusi saada, võid selle alati rakenduse seadetest välja lülitada.

Lisaks kogume ja töötl eme sinu asukohaandmeid meie teenuse kasutamisel. Jälgime sinu seadme asukohta, kui oled alustanud kõndimist, vajutades nuppu “Alusta”, kuni oled jalutuskäigu lõpetanud, libistades nuppu “Lõpeta”. Kõnnitud kilomeetrite mõõtmiseks peame säilitama ka jälgitud asukohtade andmed. Kui soovid seadme asukoha jälgimise lõpetada, ei saa sa teenust kasutada.

Selleks, et pakkuda võimalust teiste kasutajatega vestelda, peame koguma ka vestluste sisu.

Me kasutame sinu mobiiltelefoni ID-numbrit, et saata sulle teavitusi, kui mobiiliäpis on toimunud sinuga seotud tegevusi (kutsete saatmine, chat, kokkusaamispunkti märkimine jm). Kiiremaks vigade leidmiseks ja parandamiseks kogume infot ka sinu telefoni mudeli ja operatsioonisüsteemi kohta.

Willuwalk palub sul oma konto registreerida ja rakendusse sisse logida kasutades sinu loodud kontosid koos kolmandate osapoolte teenustega Facebook ja Apple (edaspidi „kolmanda osapoole kontod”). Logides teenusesse sisse kolmanda osapoole konto kaudu, kogume andmeid, millele oled varasemalt ligipääsu andnud (sinu nimi, e-posti aadress, profiilipilt, Facebooki profiili URL (võrguaadress)). Neid andmeid kogub kolmanda osapoole teenuspakkuja ja andmed jagatakse Willuwalkile vastavalt nende privaatsuspoliitikale. Nende allikate poolt jagatud andmeid saad reguleerida, kasutades oma kolmanda osapoole kontol olevaid privaatsussätteid.

Willuwalk kasutab kogutud ja saadud andmeid vastavalt allpool kirjeldatule.

Teenuse osutamiseks

Kasutame saadud ja kogutud andmeid teenuse osutamiseks, sealhulgas pakkudes sulle võimalust

– jälgida oma tegevusi. Mõõta kõnnitud kilomeetrieid, et saaksid võistelda auhindade loosimises.

– suhelda teiste kasutajatega. See aitab teistel kasutajatel sinu asukohta näha ja aitab sul teiste kasutajatega kohtuda.

Sinuga suhtlemiseks

– Kasutame kogutud andmeid, et vastata sinu päringutele ja kommentaaridele.

– Samuti võime kasutada kogutud andmeid Willuwalki teenuse ja tegevuste turundamiseks ja reklaamimiseks ning muude kommertstoodete või teenuste reklaamimiseks.

Me ei müü sinu isikuandmeid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele 

Kolmas isik on Wanlig OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Wanlig OÜ kasutajale teenuseid.

Kasutame kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

– e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi

Isikuandmeid võidakse edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on kohalduva õiguse kohaselt nõutud (nt õiguskaitseasutused) või kui see on vajalik Wanlig OÜ õigustatud huvides oma õiguste kaitseks (nt õigusnõustajad).

Konto ja andmete kustutamine

Sa saad oma konto igal ajal kustutada. Konto kustutamiseks vajuta mobiilirakenduses “Kustuta konto” nuppu. Peale konto kustutamist kustutatakse sinu isikuandmed jäädavalt meie süsteemidest.

Privaatsuspoliitika teave

Wanlig OÜ jätab endale õiguse oma privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Palun vaata see aeg-ajalt uuesti üle.

 

Uuendatud: 22.04.2023