Sekretesspolicy

Willuwalk är en app som tillhandahålls av Wanlig OÜ. Denna sekretesspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, samt hur vi använder och lagrar dem. Om du har frågor eller kommentarer om sekretesspolicyn, kontakta oss på hello@willuwalk.app.

Willuwalk samlar in dina data, inklusive data som direkt eller indirekt identifierar dig. Här är vilka personuppgifter vi samlar in och varför:

– Vi samlar in allmän kontoinformation såsom ditt namn, e-postadress och profilbild, vilket ger dig åtkomst till vår tjänst.

– Vi ber dig även att ange din barns/ dina barns ålder, intressen, språkkunskaper och Facebook-profilens URL för att underlätta sökandet efter den mest lämpliga promenad kompisen bland aktiva användare.

– Vi använder din kontaktinformation för att svara på dina frågor och kommentarer samt för att skicka uppdateringar om applikationen. Om du inte vill ta emot uppdateringar till din e-postadress kan du alltid avsäga dig dem via applikationsinställningarna.

Dessutom samlar vi in och behandlar din platsdata när du använder vår tjänst. Vi spårar din enhets plats från det ögonblick du börjar promenera genom att trycka på knappen “Start” tills du avslutar promenaden genom att svepa knappen “Slutför”. För att mäta den gångna sträckan behöver vi lagra den spårade platsdatan. Om du vill sluta spåra enhetens plats kommer du inte att kunna använda tjänsten. För att säkerställa att de närmaste användarna visas först i funktionen för att bläddra genom profiler, registrerar Willuwalk-mobilappen användarens plats när appen öppnas.

För att kunna erbjuda möjligheten att chatta med andra användare behöver vi också samla in innehållet i konversationer. Vi använder inte konversationsinnehållet för något annat ändamål än att underlätta kommunikationen mellan registrerade användare. Konversationsinnehållet lämnas inte ut till tredje part om det inte krävs enligt tillämplig lag.

Vi använder din mobiltelefons ID-nummer för att skicka dig meddelanden om aktiviteter relaterade till mobilappen (till exempel att skicka inbjudningar, chatta meddelanden, markera mötespunkter etc.). För att snabba upp felavkänning och rättelser samlar vi också in information om din telefonmodell och ditt operativsystem.

Willuwalk uppmanar dig att registrera ditt konto och logga in i applikationen med dina konton som skapats med tredjepartstjänster som Facebook, Apple och Google (nedan kallade “tredjepartskonton”). Genom att logga in i tjänsten via ett tredjepartskonto samlar vi in data som du tidigare har gett tillgång till (ditt namn, e-postadress, profilbild, Facebook-profilens URL). Dessa data samlas in av tredjepartstjänsteleverantören och delas med Willuwalk enligt deras sekretesspolicy. Du kan kontrollera de data som delas av dessa källor genom att använda integritetsinställningarna i ditt tredjepartskonto.

Betalningsinformation och Premiumkonto

De flesta funktionerna i Willuwalk är tillgängliga för alla användare gratis. Vissa funktioner har dock en användningsbegränsning och kan bara användas en gång. Senare blir de tillgängliga igen efter att betalning har gjorts. Betalningen görs via Google- eller Apple-tjänsterna. Vid köp behandlas följande information: köpt produkt, betalningsmetod, köptidpunkt och pris. Tillsammans med betalningen överförs betalningsuppgifterna till den valda betaltjänstleverantören, som i sin tur är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen syftar till att slutföra det önskade köpet.

Willuwalk använder insamlad och mottagen data enligt beskrivningarna nedan:

För att tillhandahålla tjänsten:

– Vi använder insamlad och mottagen data för att tillhandahålla tjänsten, inklusive att låta dig:

– Spåra dina aktiviteter och mäta den gångna sträckan för att delta i prisdragningar.

– Interagera med andra användare, hjälpa dem att se din plats och underlätta möten med andra användare.

– Markera och betygsätta platser på kartan. Du har möjlighet att markera platser på kartan, granska dem och lägga till bilder. Innan de visas på kartan har vi rätt att granska och ändra denna information vid behov. I vårt system behåller vi de platser du har lagt till tillsammans med ditt namn, men vi lämnar inte ut ditt namn eller bild till andra användare. Om du kommenterar, betygsätter eller lägger till en bild till platser som redan har lagts till kommer ditt förnamn och profilbild att visas bredvid det.

För kommunikation med dig:

– Vi använder insamlad och mottagen data för att svara på dina frågor och kommentarer.

– Vi kan också använda insamlad och mottagen data för marknadsföring och reklam för Willuwalk-tjänster och andra kommersiella produkter eller tjänster om du har gett oss ditt samtycke.

– Vi säljer inte dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part:

En tredje part är en avtalspart till Wanlig OÜ som behandlar personuppgifter och tillhandahåller tjänster till Wanlig OÜ:s användare genom sin produkt eller tjänst.

Vi använder tredje parter som tillhandahåller:

  • E-postleverans- och hanteringssystem.
  • IT-tjänster för att möjliggöra och hantera vår plattform.

Personuppgifter kan också överföras till tredje parter om det krävs enligt tillämplig lag (t.ex. myndigheter för brottsbekämpning) eller om det är nödvändigt för Wanlig OÜ:s legitima intressen att skydda sina rättigheter (t.ex. juridiska rådgivare).

Dina rättigheter:

Om du önskar få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter, vänligen lämna in en skriftlig begäran till hello@willuwalk.app.

Förutom rätten att få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter har du också följande rättigheter:

Rätten att dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som baseras på samtycke innan det återkallas eller behandlingen av dina personuppgifter på andra lagliga grunder.

Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, att begära begränsning av behandlingen eller att begära överföring av dina personuppgifter.

Rätten att begära radering av dina personuppgifter, exempelvis när de har behandlats olagligt eller när det inte finns någon annan laglig grund för behandling.

Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten som ansvarar för skyddet av dina rättigheter relaterade till personuppgifter, vilket i Estland är Datainspektionen (www.aki.ee).

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs ovan eller enligt lagkrav. I allmänhet innebär detta att vi behåller dina personuppgifter tills ditt konto raderas.

Om vi saknar en fortsatt laglig grund och syfte att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera dem.

Radering av konto och data:

Du kan radera ditt konto när som helst. För att radera ditt konto, klicka på knappen “Radera konto” i mobilappen. Efter att ha raderat ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas permanent från våra system.

Information om sekretesspolicy:

Wanlig OÜ förbehåller sig rätten att ändra sin sekretesspolicy när som helst. Vänligen läs den periodvis.

Uppdaterad: 2024-05-09